2005

Årets Företagare: Åke Sjöblom, CNC Plåt AB

Motivering:
Årets Företagare har på ett imponerande sätt, med egna medel och stor envishet, utvecklat och expanderat sin företagsamhet.

Företagandet kännetecknas av stor seriositet och lusten att växa.

Genom dessa satsningar är han både ett föredöme och en inspiratör för blivande företagare och entreprenörer.

Årets Entreprenör: Börje Andersson, WeLux Fastigheter i Västervik AB

Motivering:
Årets Entreprenör startade sin framgångsrika karriär med såg och trä. Köpte fastigheter och bosatte sig i Västervik. Då större företag haft svårigheter och lagt ned verksamheten såg Årets Entreprenör möjligheten, köpte fastigheten, byggde om och öppnade för nya framgångsrika företag. Det hände inte bara en gång utan två och nu är det dags för nummer tre. Nu tillsammans med kollega och generation nummer två.

Årets Västervikare: Demitrios Sahpekidis

Motivering:
Årets Västervikare 2005 är nog känd för flera under den grekiska kortformen av sitt namn, Tackis, än för hela det namn han lystrar till: Dimitrios Sahpekidis. Efter ett par decenniers medarbetarskap inom äldreomsorgen i Västervik har Tackis framför allt gjort sig högt uppskattad för sina insatser för alla de till åren komna som han möter i sitt arbete och annorstädes, bland annat som initiativtagare till Seniordagen i Västervik. Många kan nog vittna om den glädje de haft av Tackis omtanke och inspirerande värdskap i de mest skilda sammanhang.

Maude Ljungblad talar i sin vinnande nominering träffsäkert om att Tackis sätter ”guldkant” på en ”annars så enahanda tillvaro”. Som hon summerar: ”En man som ger mycket av sig själv till de gamla i kommunen.”

Årets Innovatör: Göran Marström, Marstrom Composit AB

Motivering:
Årets Innovatör är ett eget internationellt varumärke med en stor innovativ förmåga i att optimera ett avancerat konstruktionsmaterial för att möta elitens höga krav. Årets Innovatör har tillsammans med sin partner byggt upp ett företag som utvecklar och tillverkar produkter i världsklass. Hans expertis och stora arbetsförmåga, där experiment spelar en viktig roll, har utvecklat företagets produktsortiment till en unik bredd.

Årets Innovatör inspirerar genom sin kunskap och sitt personliga nätverk till utvecklingen av Sjöstaden – Västervik.

Årets Rookie: Marie Tirén, Boutique Carmen

Motivering:
Årets Rookie har med en härlig kombination av nytänkande och entreprenörsanda lyckats utveckla sitt företag från en traditionell dambutik till en spännande butik för modemedvetna ungdomar. Hennes engagemang och entreprenöranda omfattar även styrelseplatser, triathlonarrangerande och vandrarhemsägande

Årets Företagsledare: Knut Heiberg-Andersen, Windy Boats A/S

Motivering:
Årets företagsledare är affärsman ut i fingerspetsarna. Han är målmedveten och tydlig och leder sitt företag på ett prestigelöst och delegerat sätt. Årets företagare ser potentialen i ”Sjöstaden Västervik” och har modet att expandera och utveckla det företag han leder med nya båtmodeller i Västervik.

Årets Branschföretag 2005 – service- och tjänsteföretagen/näringen: Jan Folke och Sonja Hedman-Folke, Blankaholms IT Växthus

Motivering:
Årets vinnare ”Service- och tjänsteföretagen/näringen” har hela Västerviksregionen som sin arbetsplats.

Sommarhalvåret ägnas främst åt att välkomna och ge personlig service till besökande sjö- och landturister vid gästhamn, båt- och stuguthyrning samt IT-café. Vinterhalvåret, då det är sparsamt med besökande turister, ägnas främst åt IT och distansutbildning. På detta sätt kan man framgångsrikt verka under hela året.

2004

Årets Företagare: Peter Kägo, Novacore AB

Motivering:
Årets Företagare har på ett imponerande sätt, med egna medel och stor envishet, utvecklat och expanderat sin företagsamhet.

Företagandet kännetecknas av stor seriositet, lusten att växa och hitta nya marknader för sin produkt.

Genom dessa satsningar är han både ett föredöme och en inspiratör för blivande företagare och entreprenörer.

Årets Entreprenör: Bertil Andersson, Smålandsplast AB

Motivering:
Årets entreprenör är maskiningenjör från Västervik med spetsutbildning inom polymerkunskap i Jönköping.

Leder sedan 1995 framgångsrikt familjeföretag i Loftahammar, med formsprutning som specialitet. Många intressanta kunder och produkter, både i Sverige och utomlands. Han söker nya utmaningar, ser möjligheter. Startar i år, tillsammans med Hans Nilsson (Årets Innovatör år 2002) två nya bolag för tillverkning och marknadsföring av högintressanta produkter, som utvecklats av Hans. Årets entreprenör har också stort samhällsengagemang, är ordförande i Loftahammars Intresseförening, styrelseledamot i PUCK och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden, aktiv räddningsskeppare i Sjöräddningssällskapet och ledamot i valberedningen för Loftahammars Golfklubb.

Årets Innovatör: Magnus Johansson, Svensk Presshärdning AB

Motivering:
Årets innovatör har hela sitt yrkesverksamma liv drivit företag. Han symboliserar bilden av en innovatör som drivs av målet att förverkliga sina idéer. Årets innovatör har hög förmåga och stort kunnande att utifrån egna idéer automatisera produktionsflöden. Denna förmåga har skapat mycket hög konkurrenskraft, framförallt som underleverantör.

Årets Ambassadörer: Ebba och Ragnar von Geijer, Gränsö Slotts Ljusstöperi

Motivering:
Årets Ambassadörer driver en unik verksamhet som låter talas om sig långt utanför Sveriges gränser. Denna verksamhet har utvecklats på ett fantastiskt sätt under de sex år de funnits här sedan flytten från Stockholm till Västervik, och de är idag ledande i landet i sin nisch. De tar emot 70 000 besökare varje år. I sin dagliga gärning marknadsför de Västervik i lika stor utsträckning som det de producerar. De båda upplever Västervik som synonymt med Det Goda Livet. De har uppenbarat Västerviks bästa sidor för så många besökare att de därför är ytterst värdiga ambassadörer för vår stad.

Årets Företagsledare: Karl Barath, Slip Naxos AB

Motivering:
Årets Företagsledare leder ett företag som förknippas starkt med Västervik och funnits här under lång tid.

Årets Företagsledare verkar i Västerviks troligtvis mest internationella företag med marknad och kunder i de flesta världsdelarna. Företaget är lönsamt och anställer kontinuerligt nya kvalificerade medarbetare.

Årets Företagsledare har en tydlig vision och strategi för sitt företag och en uttalad förmåga att skapa engagemang och ge förtroende i genomförandet av dessa.

Årets Företagsledare har också ett starkt engagemang i den lokala samhällsutvecklingen, framför allt i arbetet med att intressera ungdomar för utbildning och arbete i industrin.

Årets Västervikare: Christer Warfvinge, Teaterskeppet

Motivering:
”Tack för allt du sätter fart på i vårt kulturliv!” summerar Rune Engelbrektson motiveringen till sin nominering av Christer Warfvinge som Årets Västervikare 2004. Det bifallet kunde juryn lätt instämma i vid sin granskning av de förslag till Årets Västervikare, som Västerviks-Tidningens läsare lämnat in. Christer Warfvinge har förvisso gjort sig förtjänt av värdigheten som Årets Västervikare. Han har inte bara gjort sig bekant ­ inombys och utombys ­ framför allt i rollen som ”Båtsman nr 100 Humbla”. Från sin framskjutna position i Tjustbygdens kulturliv har han inte minst i en rad teaterpjäser och annan scenkonst gjort träffsäkra nedslag i Tjustbygden historia. Till detta vill juryn gärna notera Christer Warfvinges insatser och engagemang för det internationella ungdomsutbytet inom Rotary.

Årets branschföretag 2004 – besöks- och upplevelseföretagen/näringen: Per Johansson, Gränsö Slott

Motivering:
Årets Branschföretagare har många järn i elden. Smålänning av börd som kom till Västervik i början av 80-talet.

Tuff journalist som snabbt lät Västerviksborna förstå, att han hade synpunkter på de flesta, och det mesta.

Blev arrendator på förfallet slott som renoverades, brann ned och byggdes upp igen.

Idag nybliven ägare och skapare till en av Västerviks största attraktioner med unik by för entreprenörer, där nybyggt ljusstöperi årligen tar emot 70 000 besökare. Skapare av magnifikt fest-, bröllops- och konferensslott med smakfullt, nybyggt hotell i exceptionell miljö.

Kolossalarrangör av nöjes- och upplevelseevenemang för ung och gammal, mc- såväl som båtfantast.

2003

Årets Företagare: Zlatan Golalic, Plivit Trade AB

Motivering:
Årets Företagare har på ett imponerande sätt, med egna medel och stor drivkraft, utvecklat och expanderat sin företagsamhet. Genom dessa satsningar i sitt nya hemland är han både ett föredöme och en inspiratör för blivande företagare och entreprenörer.

Årets Entreprenör: Enar Vessby, Leob AB

Motivering:
Årets entreprenör är verksam i Gamleby och ser hela världen som en potentiell marknad.

Årets entreprenör har en klar vision för sitt företags utveckling och har inte bara skapat ett utan flera framgångsrika och lönsamma företag. Han förenar sitt entreprenörskap med struktur, förmåga att se möjligheter och ett positivt ledarskap. Sist men inte minst har årets entreprenör visat prov på nytänkande som resulterat i dokumenterad framgång.

Årets Innovatör: Torbjörn Pettersson, CREAV AB

Motivering:
Att bli hörd i stora folksamlingar eller på stort avstånd utan att behöva höja rösten och skrika är ett problem som många har. Är man dessutom på rörlig fot och behöver ha händerna fria för andra aktiviteter då finns det bara en lösning – Crevoice. En mobil röstförstärkare som du bär som en väst med högtalare anpassade för tal, handsfree-mikrofon och förstärkare med laddningsbara batterier. Idag använder många guider, från slott till koja, den funktionella röstförstärkaren. Det finns också flera andra kundgrupper som har behov av produkten som ridskoleinstruktörer, polis, räddningstjänst, idrottstränare, marknadssäljare och domare vid tennismatcher m fl. Årets Innovatör har under många år, på uppfinnares vis, bedrivit produktutveckling av en mängd olika produkter. Han har med envishet, egna erfarenheter och utbildning förkovrat sig inom innovationsprocessen – att utveckla en idé till en kommersiell produkt.

Årets Ambassadör: Hansi Schwarz, Visfestivalen Västervik

Motivering:
Årets ambassadör är en viktig person i byggandet av varumärket Västervik.

Tack vare hans långsiktiga och engagerade arbete, med denna för Västervik så viktiga institution, har Västervik en framträdande plats på upplevelsekartan.

Hans livsverk är nu grunden och inspirationen för ytterligare satsningar inom den näring som vi kallar ”upplevelseindustrin”, en viktig komponent i Västerviks kommuns framtid.

Årets Företagsledare: Ulf Davidsson, Akzo Nobel Nippon Paint AB

Motivering:
Årets Företagsledare leder ett mycket framgångsrikt företag som, i en konkurrensutsatt bransch, de senaste fem åren fördubblat sin omsättning med bibehållen och ökad lönsamhet, och dessutom anställt många nya kvalificerade medarbetare. Han är marknads- och säljorienterad och verkar i en internationell miljö.

Han har skapat en platt, informell och snabbfotad organisation där förtroende, teamkänsla, stort eget ansvar och arbetsglädje är viktiga komponenter. Han beskrivs som en lyssnande, jordnära person med socialt patos och förmåga att ge frihet under ansvar.

Årets Västervikare: Barbro Ackrell, husfru i Båtsmansgränd

Motivering:
Till Årets Västervikare utses en person som mera helgjutet än de flesta gjort sig förtjänt av värdigheten, sedan åratal en omisskännlig profil, traktör och publikmagnet i Västerviks offentliga liv och besöksnäring. För att citera Åsa Jägerhorns vinnande nominering:

”Vem är det som genom sitt engagemang och sin entusiasm under många år satt Västervik på … turistkartan? Vem är det som varje år putsar och polerar Västerviks pärla, den lilla Båtsmansgränden? Vem om inte Barbro Ackrell, som med sin stora, glada familj välkomnar såväl Västerviksbor som turister till gränden, är värd att utses till Årets Västervikare!”

Årets Branschföretag 2003 – Lant- och skogsbruk: Sune Karlsson, Bofall, Hjorted

Motivering:
Årets vinnare får utmärkelsen för skapandet av ett aktivt tjänsteföretag med bas i modernäringen. Ett landsbygdsföretag med flertalet sysselsatta i en utsatt sektor i vår skogsbygd.

2002

Årets Företagare: Katharina Arvidsson, ICA Kvantum

Motivering:
Årets Företagare i Västerviks kommun, får priset för sin framgångsrika start och utveckling av företaget.

Under hennes ledarskap har företaget haft en mycket positiv utveckling där marknadsföring, kvalitets- och miljösatsningar samt en väl utvecklad personalpolitik står i centrum.

Tack vare sin entreprenörsanda och sitt stora samhällsengagemang är hon en synnerligen viktig person för Västerviks kommun.

Årets Entreprenör: Finn Andersen, Crearome AB

Motivering:
Årets entreprenör är verksam i Gamleby och har kroppens och själens välbefinnande som utgångspunkt för sitt företagande. Årets entreprenör har en tydlig vision för sitt företags utveckling och dessutom förmågan att omsätta den i aktiv handling. Han förenar sitt entreprenörskap med struktur, förmåga att lyssna på andra och positivt ledarskap. Sist men inte minst har årets entreprenör visat på förmågan till kraftig expansion med bibehållen och förbättrad lönsamhet.

Årets Innovatör: Hans Nilsson, Prelona HB

Motivering:
Årets innovatör har flera projekt och uppfinningar på sitt samvete. Som idog innovatör arbetar han dygnet runt tills han hittat lösningen på de problem han stöter på. Årets innovatör har under åren utvecklats till en driven innovatör som insett betydelsen av att i tidigt skede ta marknadskontakt och söka partners för att få ut sina innovationer till kund. Årets innovatör är brandman till yrket och har de senaste 20 åren påbörjat och genomfört en handfull olika projekt. Bland dessa kan nämnas kantlimningsmaskin för runda bord, överfallsskydd/försvarsmedel för kvinnor, kryckstöd, inbrottssäkert lås för lyktstolpar och elapparatskåp samt Duospol – spolinsats i toaletter för snålspolning. Duospol har stor marknadspotential och produkten säljs direkt till stora fastighetsägare. Produkten har i sitt slutliga utförande utformats i samarbete med Smålandsplast som nu tillverkar Duospol åt Prelona HB.

Årets Ambassadör: Leif Rosenblad, Kulturkammaren i Tjust

Motivering:
Den person som utsetts till årets ambassadör besitter gedigna och omfattande kunskaper om Västervik och dess historia. Detsamma gäller omlandet, vars slott och herrgårdar presenteras på ett mycket initierat och engagerande sätt. Genom medverkan som föredragshållare och informatör vid t.ex. stadsvandringar har såväl besökare som kommuninvånare fått en mera fullständig bild av Västervik.

Ökad kunskap om vår bygd och dess utveckling innebär att vi alla kan medverka som ambassadörer för Västervik.

Årets Företagsledare: Jaan Kärem, DuPont Powder Coatings Scandinavia AB

Motivering:
Han har under lång tid arbetat som VD i en bransch med hård global konkurrens. Han har tidigt identifierat sin produkts möjligheter och på ett mycket begåvat sätt omvärderat vad det egentligen är hans företag säljer. Han har skapat en stark och kreativ organisation och lyckats förmedla strategi och visioner till sina medarbetare, samtidigt som han skapat unika lösningar för sina kunder. Det har lett till exceptionella resultat och Årets företagsledare har fört sitt företag fram till ledarpositionen i lönsamhet i Västerviks Näringsliv. Utan hans insatser hade inte hans bolag haft den stora omfattning och starka betydelse det nu har i Västervik.

Årets Västervikare: Jan Dahlin, stadsträdgårdsmästare Västerviks kommun

Motivering:
Årets Västervikare är en person, som tillsammans med sina medarbetare skapat någonting som i marknadsföringskretsar populärt brukar kallas mervärde. I det här fallet har man med idogt arbete och stor professionalism höjt värdet på vad man kan kalla ”Upplevelsen Västervik”. Juryn instämmer helt med Ebba von Geijer, som i sitt vinnande förslag formulerar sig så här:

”Han har gjort staden till ett smycke, till glädje för både Västerviksbor och besökare.”

Årets Branschföretag 2002 – plast: Bengt Törnros, Technipur AB

Motivering:
Genom sin generösa öppenhet är årets PUCK-företagare ett föredöme för sina kollegor i plastbranschen.

Han har ständigt delat med sig av krävande kundprojekt och utvecklat lokalt samarbete i första hand. Därigenom har han genom åren starkt bidragit till ett positivt samarbetsklimat inom PUCK och en ny Västerviksanda. Genom starkt entreprenörskap har han och hans medarbetare lyckats med att utveckla två företag, Technipur AB och Vimmerby Plastlackering AB, till framgångsrika och lönsamma företag.