ÅRETS KULTURSTIPENDIAT

Utses av: Tjustgalans styrelse i samarbete med familjen Britt-Marie Gustafsson

Kriterier: Till minne av Henry Gustafsson med tack för de insatser han gjort för Tjustgalan och näringslivet i Tjust. Syftet är att årligen utdela ett stipendium till en person som har gjort stora insatser för Västerviks kulturliv, t.ex. inom bild, musik, konst, mat & kultur, design & formgivning, hantverk och dans.

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG

Utses av: Västervik Framåt AB

Kriterier: Nyskapande person eller företag i Västerviks kommun som visat prov på kreativ utveckling och genererat affärsmöjligheter inom verksamhetsområdet.

ÅRETS BRANSCHFÖRETAG | BESÖKSNÄRINGEN

Utses av: Tjustgalans styrelse efter förslag från nomineringskommitté

Kriterier: Person eller företag som i sin verksamhet påtagligt bidragit till branschens utveckling i regionen.

ÅRETS FÖRETAGSLEDARE

Utses av: Tjustgalans styrelse efter förslag från nomineringskommitté

Kriterier: Företagsledare som, under en följd av år, visat prov på framgångsrikt och inspirerande ledarskap, samt visioners betydelse för att få sin organisation att växa, och därigenom skapat tydliga resultat i sitt företag.

ÅRETS FÖRETAGARE

Utses av: Företagarna i Västervik

Kriterier: Årets Företagare är ett hederstecken till enskild företagare, som under året utfört en prestation i sin kommun. Företagarnas definition på en företagare är en person som äger och driver sitt företag.

ÅRETS ENTREPRENÖR

Utses av: Västerviks Företagsgrupp

Kriterier: Årets Entreprenör är idérik, nyskapande och drivande.
En person som aldrig står stilla utan ständigt utvecklar sin verksamhet. Entreprenören hittar nya lösningar på problem och ser möjligheter där andra ser hinder, vilket omsätts till framgångsrikt företagande. Entreprenören vågar och tar risker och har en speciell förmåga att koppla ihop olika saker till nya sammanhang. Årets Entreprenör i Västervik ska svara mot ovanstående kriterier.